Bornert mandag, des 20 2010 

Av eldre norsk bornere begrense fra fransk borné innskrenket, trangsynt av borner avgrense.

Trangsynt, sneversynt.

Reklamer

Inferno søndag, des 19 2010 

Fra italiensk inferno helvete, underverden av latin infernus underjordisk av inferus lav.

1 Helvete

2 Stor flamme, helvetelignende sted eller situasjon

Brudulje lørdag, des 18 2010 

Fra lavtysk bruddelije uorden, forvirring av fransk brouiller røre sammen, bringe i uorden, forvirre.

Ståk, oppstyr, uro, ugreie.

Vams fredag, des 17 2010 

Frå eldre fransk wambais våpenfrakk av latin wambasium brodert våpentrøye av eldre høytysk wamba mage.

Sid, tjukk trøye.

Glabella torsdag, des 16 2010 

Nylatin av glabel hårløs, glatt.

Det glatte området mellom øyenbrynene, like ovenfor nesen.

Distré onsdag, des 15 2010 

Fra fransk distrait fortidsform av distraire avlede, forstyrre, underholde av latin distrahere av dis- fra og traho dra.

Åndsfraværende, tankespredt, glemsom.

Pingvin tirsdag, des 14 2010 

Fra engelsk penguin av walisisk pen hode og gwyn hvit.

Svømmefugl med luffelignende vinger og oppreist gange

Nadir mandag, des 13 2010 

Fra arabisk naẓīr motsatt, egentlig naẓīru as-samt motsatt av senit.

Punkt på himmelhvelvingen som er motsatt senit.

Nostalgi søndag, des 12 2010 

Nylatin av gresk nostalgia av nostos hjemreise og algos smerte.

1 Sterk hjemlengsel.

2 Sentimental lengsel tilbake til en tidligere tider.

Parsell lørdag, des 11 2010 

Gjennom fransk fra latin particella liten del, av pars del.

Utskilt del av større eiendom eller område, jordstykke, teig, part.

Korpulent fredag, des 10 2010 

Fra latin av corpus kropp.

1 Tykkfallen, fet

2 Vid (om klær)

Mukke torsdag, des 9 2010 

Fra mellomtysk mocken/mucken mumle, romle, være gretten og surmulende.

Gjøre innvendinger, kny, protestere.

Portemoné onsdag, des 8 2010 

Fra fransk av porter å bære og monnaie mynt.

Pengepung.

Farsott tirsdag, des 7 2010 

Av norrøn fársótt farlig sykdom, senere omtolket til farende sykdom.

Epidemi, smittsom sykdom.

Fusentast mandag, des 6 2010 

Av norrøn fúss ivrig, lysten og nederlandsk fantast drømmer av gresk φαντασίας skryter.

Brushode, framfusing, en som handler overilt.

Neste side »